AD 2022 nr 36

Målet gäller lönetvist m.m. Domen innebar stadfästelse av förlikning.

Svenska Byggnadsarbetareförbundet

mot

Byggföretagen (för ej talan) och Bygg & Takkungen AB.

Målet gäller lönetvist m.m. Domen innebar stadfästelse av förlikning.

Dom 2022-06-21, målnummer A-156-2021, A-157-2021, A-158-2021, A-159-2021, A-160-2021 och A-173-2021

Ledamot: Karin Renman

Rättssekreterare: Eira Arb Zackrisson