AD 2022 nr 37

Målet gällde fordran m.m. Domen innebar att tingsrättens dom fastställdes.

Mahmoud Ali

mot

Tamer Farouk Abdou Basiouny

et v.v.

Överklagade avgörandet: Jönköpings tingsrätts dom den 25 november 2021 i mål nr T 4774-20

Målet gällde fordran m.m. Domen innebar att tingsrättens dom fastställdes.

Dom 2022-07-06, målnummer B-118-2021

Ledamöter: Sören Öman, Cecilia Tallkvist, Folke K Larsson, Gabriella Forssell och Sofie Rehnström. Enhälligt.

Rättssekreterare: Disa Buskhe