AD 2022 nr 39

Målet gällde ogiltigförklaring av avskedande m.m. Domen innebar att kärandens talan medgavs.

Nr 39

Sveriges Läkarförbund

mot

Region Stockholm.

Målet gällde ogiltigförklaring av avskedande m.m. Domen innebar att kärandens talan medgavs.

Dom 2022-08-31, målnummer A-86-2022

Ledamot: Cathrine Lilja Hansson

Rättssekreterare: Pontus Bromander