AD 2022 nr 40

Målet gällde lönefordran m.m. Domen innebar att kärandens talan bifölls på grund av att svaranden underlåtit att följa ett föreläggande att avge svaromål.

Nr 40

Svenska Byggnadsarbetareförbundet

mot

RFD Fastighets AB.

Målet gällde lönefordran m.m. Domen innebar att kärandens talan bifölls på grund av att svaranden underlåtit att följa ett föreläggande att avge svaromål.

Dom 2022-09-07, målnummer A-84-2022

Ledamot: Karin Renman

Rättssekreterare: Eira Arb Zackrisson