AD 2022 nr 42

Målet gällde lönefordran m.m. Domen innebar att kärandens talan bifölls på grund av att svaranden underlåtit att följa ett föreläggande att avge svaromål.

Nr 42

Svenska Byggnadsarbetareförbundet

mot

Alingsås Städ & Vaktmästeri AB.

Målet gällde lönefordran m.m. Domen innebar att kärandens talan bifölls på grund av att svaranden underlåtit att följa ett föreläggande att avge svaromål.

Dom 2022-10-05, målnummer A-67-2022

Ledamot: Sören Öman

Rättssekreterare: Anna Thorssin