AD 2022 nr 43

Målet gällde lönefordran m.m. Domen innebar stadfästelse av förlikning.

Nr 43

Unionen

mot

Hallberg-Sekrom Fabriksaktiebolag.

Målet gällde lönefordran m.m. Domen innebar stadfästelse av förlikning.

Dom 2022-12-12, målnummer A-165-2021

Ledamot: Karin Renman

Rättssekreterare: Eira Arb Zackrisson