AD 2022 nr 46

Målet gällde skadestånd på grund av avskedande. Domen innebar stadfästelse av förlikning.

Nr 46

Svenska Kommunalarbetareförbundet

mot

Föreningen Vårdföretagarna och Solid Care Assistans Stockholm AB.

Målet gällde skadestånd på grund av avskedande. Domen innebar stadfästelse av förlikning.

Dom 2022-11-16, målnummer A-56-2022

Ledamot: Cathrine Lilja Hansson

Rättssekreterare: Pontus Bromander