AD 2022 nr 48

Målet gällde förhandlingsvägran. Domen innebar att kärandens talan bifölls på grund av att svaranden underlåtit att följa ett föreläggande att avge svaromål.

Nr 48

Handelsanställdas förbund

mot

Mackrogreen AB.

Målet gällde förhandlingsvägran. Domen innebar att kärandens talan bifölls på grund av att svaranden underlåtit att följa ett föreläggande att avge svaromål.

Dom 2022-11-16, målnummer A-99-2022

Ledamot: Sören Öman

Rättssekreterare: Anna Thorssin