AD 2022 nr 5

Målet gällde kollektivavtalsbrott m.m. Domen innebar stadfästelse av förlikning.

Svenska Byggnadsarbetareförbundet

mot

Partner Entreprenad i Sverige AB.

Målet gällde kollektivavtalsbrott m.m. Domen innebar stadfästelse av förlikning.

Dom 2022-01-26, målnummer A-130-2021

Ledamot: Cathrine Lilja Hansson

Rättssekreterare: Klara Hedlund