AD 2022 nr 6

Målet gällde kollektivavtalsbrott. Domen innebar att kärandens talan medgavs.

Svenska Elektrikerförbundet

mot

Föreningen Installatörsföretagen och Comdate Aktiebolag.

Målet gällde kollektivavtalsbrott. Domen innebar att kärandens talan medgavs.

Dom 2022-01-26, målnummer A-163-2021

Ledamot: Sören Öman

Rättssekreterare: Jonas Eklund