AD 2022 nr 60

Målet gällde lönefordran m.m. Domen innebar stadfästelse av förlikning.

Svenska Transportarbetareförbundet

mot

Tigrarna AB.

Målet gällde lönefordran m.m. Domen innebar stadfästelse av förlikning.

Dom 2022-12-22, målnummer A-72-2022

Ledamot: Karin Renman

Rättssekreterare: Amanda Schmidt