AD 2022 nr 8

Målet gällde ogiltigförklaring av uppsägning m.m. Domen innebar att tingsrättens domslut ändrades.

Valvent AB

mot

U.E.

Överklagade avgörandet: Gävle tingsrätts dom den 28 juni 2021 i mål nr T 1549-20

Målet gällde ogiltigförklaring av uppsägning m.m. Domen innebar att tingsrättens domslut ändrades.

Dom 2022-02-02, målnummer B-77-2021

Ledamöter: Jonas Malmberg, Elisabeth Ankarcrona och Jolan Wennberg. Enhälligt.

Rättssekreterare: Disa Buskhe