AD 2023 nr 1

Målet gällde lönefordran m.m. Domen innebar att kärandens talan bifölls på grund av att svaranden underlåtit att följa ett föreläggande att avge svaromål.

Svenska Byggnadsarbetareförbundet

mot

Bygg & Fönsterteknik i Örebro AB.

Målet gällde lönefordran m.m. Domen innebar att kärandens talan bifölls på grund av att svaranden underlåtit att följa ett föreläggande att avge svaromål.

Dom 2023-01-11, målnummer A-116-2022

Ledamot: Karin Renman

Rättssekreterare: Eira Arb Zackrisson