AD 2023 nr 12

Målet gällde lönefordran m.m. Domen innebar att tingsrättens domslut ändrades.

Osteria Sandro AB

mot

A.M.

Överklagade avgörandet: Stockholms tingsrätts dom den 24 mars 2022 i mål nr T 17855-19

Målet gällde lönefordran m.m. Domen innebar att tingsrättens domslut ändrades.

Dom 2023-03-08, målnummer B-47-2022

Ledamöter: Sören Öman, Håkan Lundquist, Folke. K Stenring (skiljaktig), Eva Glückman, Staffan Löwenborg, Susanne Östh (skiljaktig) och Anders Johansson.

Rättssekreterare: Amanda Schmidt