AD 2023 nr 28

Målet gällde kollektivavtalsbrott. Domen innebar stadfästelse av förlikning.

Svensk Pilotförening

mot

Scandinavian Airlines System Denmark - Norway - Sweden.

Målet gällde kollektivavtalsbrott. Domen innebar stadfästelse av förlikning.

Dom 2023-05-10, målnummer A-142-2021

Ledamot: Lars Dirke

Rättssekreterare: Lina Cajvert