AD 2023 nr 35

Målet gällde förhandlingsvägran. Domen innebar att kärandens talan bifölls genom tredskodom.

Stockholms Byggsyndikat - Solidariska Byggare

mot

Lindman Sverige AB.

Målet gällde förhandlingsvägran. Domen innebar att kärandens talan bifölls genom tredskodom.

Dom 2023-06-02, målnummer A-42-2023

Ledamot: Lars Dirke

Rättssekreterare: Pontus Bromander