AD 2023 nr 36

Målet gällde avskedande. Domen innebar att kärandens talan bifölls på grund av svarandens utevaro vid förhandling i domstolen.

Unionen

mot

Råå Tandvård AB.

Målet gällde avskedande. Domen innebar att kärandens talan bifölls på grund av svarandens utevaro vid förhandling i domstolen.

Dom 2023-06-09, målnummer A-17-2023

Ledamot: Cathrine Lilja Hansson

Rättssekreterare: Lina Cajvert