AD 2023 nr 38

Målet gällde föreningsrättskränkande uppsägning m.m. Domen innebar att kärandens talan bifölls på grund av svarandens utevaro vid förhandling i domstolen.

Handelsanställdas förbund

mot

Wellness Shop Int AB.

Målet gällde föreningsrättskränkande uppsägning m.m. Domen innebar att kärandens talan bifölls på grund av svarandens utevaro vid förhandling i domstolen.

Dom 2023-06-14, målnummer A-129-2022

Ledamot: Cathrine Lilja Hansson

Rättssekreterare: Anna Thorssin