AD 2023 nr 52

Målet gällde skadestånd. Domen innebar att kärandens talan bifölls på grund av att svaranden underlåtit att följa ett föreläggande att avge svaromål.

Stockholms Byggsyndikat - Solidariska Byggare

mot

J.P. Larsson AB.

Målet gällde skadestånd. Domen innebar att kärandens talan bifölls på grund av att svaranden underlåtit att följa ett föreläggande att avge svaromål.

Dom 2023-09-20, målnummer A-67-2023

Ledamot: Robin Henningson