AD 2023 nr 9

Målet gällde fordran. Domen innebar stadfästelse av förlikning.

Region Västernorrland

mot

Vision och T.L.

Målet gällde fordran. Domen innebar stadfästelse av förlikning.

Dom 2023-02-22, målnummer A-134-2022

Ledamot: Lars Dirke

Rättssekreterare: Anna Thorssin