NJA 1985 s. 822

Fråga, om åtal för tillgreppsbrott var styrkt.

Kalmar TR

Allmän åklagare yrkade vid Kalmar TR ansvar å flygkaptenen T.P., född 1948, metallarbetaren M.B., född 1964, och studeranden G.J., född 1963, för grov stöld enligt följande påstående: T.P., M.B. och G.J. har natten till d 20 aug 1984 tillsammans och i samråd stulit en motorbåt, värd minst 150 000 kr, som legat förtöjd vid en brygga i Norra Dragviken i Kalmar kommun.

Åklagaren yrkade vidare ansvar å T.P. och M.B. för stöld under påstående att de tillsammans och i samråd vid samma tillfälle stulit två kommunikationsradioapparater ur två intilliggande motorbåtar.

Åklagaren yrkade också ansvar å M.B. för stöld och å T.P. för medhjälp alternativt anstiftan till stöld enligt följande: M.B. har vid tre tillfällen under juli-aug 1984 stulit tillhopa minst 200 l dieselolja ur lastbilar som stått uppställda vid Rigavägen i Kalmar. - T.P. har under sommaren 1984 i Kalmar uppmanat M.B. att stjäla dieselolja samt främjat sistnämnda brott genom att för M.B. peka ut platsen där tillgrepp kunde ske samt låna honom en bil för att användas vid brottstillfällena.

Åtalet mot M.B. omfattade påståenden om ytterligare brott, bl a grov olovlig körning.

Domskäl

TR:n (ordf tingsfiskalen Erfors) anförde i dom d 5 okt 1984 bl a:

Domskäl. - - - T.P. har förnekat gärningarna - -. M.B. och G.J. har erkänt vad som lagts dem till last - - -.

M.B. har uppgivit: Han kom i kontakt med T.P. under sommaren 1984 genom den vattenskoteruthyrning som T.P. med en kompanjon bedriver från en torpedbåt i Kalmar hamn. M.B., som är arbetslös, vistades mer och mer hos T.P. och hjälpte även frivilligt och utan betalning till i verksamheten. M.B. fick vid några tillfällen låna T.P:s bil men råkade krocka med den två gånger, varvid bilen skadades allvarligt. M.B. tror att T.P. vid det första tillfället fick kännedom om att M.B. saknade körkort, men trots detta förekom det ofta att M.B. körde T.P:s bil, bl a som chaufför åt T.P. till och från fester. Trots att T.P. aldrig krävt betalning har M.B. känt viss rädsla inför T.P. på grund av skulden till honom, som uppkommit genom krockskadorna. Vid några tillfällen uppmanade T.P. M.B. att åka och stjäla dieselolja till T.P:s privata båt. T.P. sade inte uttryckligen stjäla utan "skaffa". T.P. kände emellertid till att M.B. saknade pengar att köpa olja för bl a på grund av att M.B. fått låna pengar till mat av T.P.. Dessutom uppmanade T.P. honom att skaffa oljan vid ett åkeri på Rigavägen under tid då åkeriet var stängt. T.P:s uppmaningar kunde därför inte uppfattas som annat än uppmaningar att stjäla. Han kände krav på sig att ställa upp för T.P. och utföra uppdragen. T.P:s bil användes vid tillgreppen och bensindunkar lånades från T.P:s uthyrningsverksamhet. Åtminstone vid något tillfälle var T.P. med, när dieseln tappades över i T.P:s båt. Omkring två veckor före tillgreppet av båten i Norra Dragviken fick M.B. reda på att T.P. behövde ca 20 000 kr i kontanter. T.P. föreföll dock aldrig annars vid restaurangbesök och liknande ha ont om pengar. T.P. kom på idén att stjäla en båt och M.B. kände sig även nu på grund av sin skuld till T.P. skyldig att ställa upp för honom Några dagar före tillgreppet åkte T.P. och M.B. samt G.J. till Revsudden och Drag för att rekognosera. Vid Drag fann T.P. och M.B. en Flipper 700, som man bestämde sig för att ta. T.P. värderade den till ca 120 000 kr. Först i detta skede berättade M.B. och T.P. för G.J. vad man planerat. Efter ganska omfattande övertalning från de båda andra gick G.J. med på att fungera som chaufför vid tillgreppet. På kvällen d 19 aug fick M.B. kännedom om att T.P. ordnat köpare till båten och att ett pris om 60 000 kr nämnts. Av denna summa skulle G.J. få 15 000 kr och de båda andra dela på resten. M.B. skulle använda sin andel bland annat till att betala skulden till T.P.. Kvällen före tillgreppet satt M.B. och T.P. tillsammans med två kvinnor på torpedbåten och drack en del sprit. Sällskapet gick till Baronen, där man drack två till tre flaskor vin. Vid 2.30-tiden lämnade man Baronen. Väl tillbaka på båten ringde M.B. på lokaltelefonen till G.J., som sov i samma hytt som X.X., och talade om att det nu var dags att som planerat åka till Drag och stjäla båten. M.B., T.P. och G.J. gav sig iväg vid 3-tiden. M.B. tog med sig bensin i dunkar. Under färden till Drag, som skedde i en Volvo Duett, sov T.P. i baksätet. Vid framkomsten till Drag tog G.J. ut dunkarna ur bilen innan han återvände till Kalmar. T.P. tjuvkopplade tändningen på båten och M.B. avlägsnade, på T.P:s order, båtens dävertar, eftersom T.P. sagt att sådana inte vanligen förekom på båtar av typen Flipper 700 och därför utgjorde ett igenkänningstecken. Av samma orsak avlägsnade de gemensamt en strålkastare. På uppmaning av T.P. tillgrep M.B. även två stycken kommunikationsradioapparater från två intilliggande båtar. T.P. väntade i Flipperbåten och tog emot radioapparaterna, sedan M.B. skruvat bort dem. Efter en stunds väntan på att det skulle bli ljusare, gav de båda sig ut i Kalmarsund och vidare till Mörbylånga. Färden dit tog ungefär två timmar. M.B. kan inte uttala sig om huruvida T.P. fortfarande var onykter, men det var i vart fall denne som styrde båten utan större missöden. I Mörbylånga gick de båda upp till ett torg, där de ringde efter G.J., som väntade på torpedbåten. G.J. kom och hämtade dem efter 30-45 min. Klockan var då mellan 7 och 9 på morgonen. Alla tre åkte tillbaka till torpedbåten. M.B. gick omedelbart till sängs. Efter tillgreppet diskuterade T.P. och M.B. huruvida man skulle förfalska köpehandlingar rörande båten. Meningen var att kunna visa upp åtkomsthandlingar för köparen. T.P. som bett M.B. köpa handlingarna, bad också att M.B. senare skulle förfalska "säljarens" namnteckning på handlingarna. Den 20 eller 21 aug förde M.B. och G.J. båten från Mörbylånga till Bergkvara och under färden dit slängde de vissa saker från båten överbord. Det rörde sig mest om köksartiklar av mindre värde. G.J. skjutsade de båda till Mörbylånga och hämtade dem sedan i Bergkvara. M.B. förde båten efter att ha fått noggranna anvisningar av T.P., bland annat genom att T.P. ritat in kursen på ett sjökort. Ytterligare någon dag senare for M.B. på T.P:s inrådan till båten med ett av M.B. inköpt nytt tändningslås som han monterade i båten. Vid detta tillfälle hämtade M.B. även dävertarna, som han lade i T.P:s bil. På hemvägen fastnade M.B. i en poliskontroll och då M.B. saknade körkort körde polisen in bilen till Kalmar och parkerade den på Södra Långgatan, där G.J. sedan hämtade den. Väl tillbaka vid torpedbåten lastades dävertarna, på T.P:s order, över i den bil som M.B. visste brukade användas av M.E.. T.P. upplyste att köpare till den stulna båten skulle komma med flyg på fredagen vid 3-tiden. M.B. kände till att köparen var från Danmark och att båten sedan skulle föras dit. Det var inte bestämt vem som skulle utföra transporten men M.B. utgick från att han skulle få göra det. Köparen kom emellertid inte. M.B. hyser inte något agg mot T.P.. Vid några tillfällen har T.P. bett M.B. och G.J. att inte sova ombord på torpedbåten, men detta har aldrig orsakat några konflikter.

G.J. har lämnat en redogörelse som i allt väsentligt överensstämmer med M.B:s och därutöver uppgivit: Klockan var omkring 07.00, när T.P. och M.B. ringde från Mörbylånga. När han skjutsat dem tillbaka till torpedbåten gick M.B. omedelbart ombord på den och lade sig. T.P. låg sovande kvar i bilen. G.J. försökte väcka T.P. men gav till slut upp och lämnade honom kvar där. X.X. hade då just stigit upp och förberedde sig för att resa till Stockholm. Hon skulle bli hämtad omkring kl 09.00.

T.P. har uppgivit: Det är riktigt att han var ute vid Norra Dragviken några dagar före d 20 aug tillsammans med M.B. och G.J.. Anledningen därtill var att man sökte efter en kamrat, som kunde utföra svetsningsarbeten. Under kvällen d 19 aug blev han mycket berusad. Han förmodar att han besökte restaurangen Baronen men har inget minne därav och inte heller av vad som kan ha hänt under natten. Han vaknade upp vid 09.00-tiden på morgonen d 20 aug och är inte säker på var han då befann sig. En granne hade under sommaren visat sitt intresse för att köpa hans privata båt. Grannen avsåg emellertid att först sälja sin gamla båt, en Flipper 700. T.P. nämnde detta för en dansk kollega, som förklarade sig intresserad av att köpa den. Sedan grannen ångrat sig beträffande försäljningen nämnde M.B., 1-2 veckor före d 20 aug, att hans far hade en Flipper 700, som han ville sälja. T.P. avtalade med sin kollega att komma och titta på M.B:s faders båt, dock utan att nämna att det nu gällde en annan båt av samma typ. När T.P. efter d 20 aug förstod att den båt M.B. avsåg sälja var stulen, ringde han sin kollega och förklarade att båten redan var såld. Han har således inte haft något överhuvud med båtstölden att göra i vart fall inte medvetet. Han har inte heller uppmanat M.B. att stjäla dieselolja. Han frågade endast rent allmänt om någon kunde köpa bränsle, varvid M.B. erbjöd sig frivilligt.

Hörd som vittne har X.X. uppgivit: G.J. fick vid 03.00-tiden d 20 aug ett telefonsamtal och lämnade därefter båten. Han återvände omkring kl 04.00-05.00 och väntade därefter till kl 06.00-06.30, varefter han ånyo gav sig av. G.J. förklarade vid båda tillfällena att han skulle skjutsa T.P.. När hon steg upp vid kl 07.30, låg M.B. och sov på torpedbåten. G.J. kom till båten först ca 10 min därefter. När hon vid 09.00-tiden skulle åka iväg frågade G.J. henne om hon inte skulle säga adjö till T.P. som låg och sov i bilen. Hon gick emellertid aldrig fram till bilen och såg inte heller T.P. på hela morgonen.

Hörd som vittne har M.N., som kom till torpedbåten på morgonen d 20 aug, förklarat: Vid kl 09.00 hade X.X. ännu ej åkt iväg och T.P. låg vid samma tidpunkt och sov i sin bil.

TR:n gör följande bedömning. M.B. har lämnat en detaljerad och trovärdig redogörelse för hur han och T.P. planerat och tillsammans med G.J. genomfört stölden av båten. Uppgifterna stämmer i detalj med vad G.J. berättat om sin delaktighet i tillgreppet. M.B. och G.J. har från det att de greps d 30 aug ej haft möjlighet att konferera med varandra. M.B:s och G.J:s berättelser stöds också i viss mån av vittnena X.X. och M.N.. Vittnenas uppgifter om vid vilka tidpunkter de iakttagit de tilltalade på eller invid torpedbåten är, med beaktande av den osäkerhet som vidlåder tidsangivelser av detta slag, väl förenliga med M.B:s och G.J:s berättelser. Vad M.B. och G.J. uppgivit måste därför vinna tilltro. T.P., såväl som M.B. är på grund härav övertygad om grov stöld genom tillgrepp av motorbåten och stöld genom tillgrepp av kommunikationsradioapparaterna. G.J:s delaktighet skall, eftersom han inte deltog i själva tillgreppet av båten, bedömas som medhjälp till grov stöld.

På grund av vad sålunda framkommit är M.B. även övertygad om stöld av dieseloljan och T.P. om anstiftan därtill.

M.B. skall också dömas för grov olovlig körning. - - -

T.P. är tidigare ostraffad. Han lever under ordnade förhållanden tillsammans med en engelsk kvinna och deras två barn i Kalmar. Han är flygkapten till yrket. Han saknar för närvarande sådan anställning, men skulle om han inte hade häktats börjat som affärsflygare åt ett svenskt företag i sept 1984. Den brottslighet han nu övertygats om är av allvarligt slag. Annan påföljd än fängelse kan därför inte komma i fråga. Risk föreligger att T.P., som tidigare under lång tid varit bosatt utomlands, genom att avvika undandrar sig straffverkställighet. Tillräckliga skäl för fortsatt häktning föreligger inte. T.P. skall dock ges reseförbud.

M.B. är endast 19 år. Han dömdes d 1 dec 1983 för bl a grov stöld till skyddstillsyn och därefter d 22 mars 1984 ånyo för bl a grov stöld till fortsatt skyddstillsyn jämte fängelse 2 mån. För nu aktuell brottslighet skall ett fängelsestraff utdömas. TR:n beaktar vid bestämmande av straffets längd att en del av de gärningar som nu är aktuella begicks före den senaste domen.

Med hänsyn till risken för fortsatt brottslig verksamhet skall M.B. kvarbli i häkte.

G.J. är 21 år. Han förekommer under ett avsnitt i kriminalregistret. Han dömdes således d 13 okt 1983 för stöld och narkotikabrott till fängelse 1 år. Han frigavs villkorligt d 13 mars 1984 med en återstående strafftid av 6 mån. För G.J:s medhjälp till grov stöld skall han nu ådömas fängelse. Straffet bör dock sättas väsentligt lägre än för T.P. och M.B.. Den stöld som G.J. dömdes för tidigare var av bagatellartat slag. Det relativt långa fängelsestraff han då erhöll torde vara att hänföra till narkotikabrottsligheten. Undanröjande av den villkorliga friheten kan vid sådant förhållande undvikas.

Domslut

Domslut. TR:n dömde T.P. jämlikt 8 kap 4 §, 8 kap 1 § samt 8 kap 1 § och 23 kap 4 §, allt BrB, för grov stöld, stöld och anstiftan till stöld till fängelse 8 man.

TR:n dömde M.B. jämlikt 8 kap 4 och 1 §§ BrB för grov stöld och stöld samt för ytterligare brott till fängelse 8 mån och G.J. jämlikt 8 kap 4 § och 23 kap 4 § BrB för medhjälp till grov stöld till fängelse 3 mån.

Göta HovR

Såväl åklagaren som T.P. fullföljde talan i Göta HovR.

Åklagaren yrkade att T.P:s straff måtte skärpas och T.P. yrkade ogillande av åtalet mot honom.

HovR:n (hovrättsråden Åkesson och Ericsson, adj led Grevesmühl, referent, samt nämndemännen Jansson och Åsenius) anförde i dom d 19 dec 1984 bl a:

Domskäl

Domskäl. T.P., M.B., G.J., X.X. och M.N. har hörts ånyo i HovR:n. Dessutom har vittnesförhör hållits med G.B., B.B., K.O., S.Å., T.B., L.P., P-G.O. och B.W..

I HovR:n har T.P., M.B. och G.J. lämnat i allt väsentligt samma uppgifter som vid TR:n.

Såvitt avser åtalet för stöld och grov stöld har T.P. till sitt fredande åberopat att han på grund av kraftig berusning omöjligen kan ha deltagit vid tillgreppen.

Väl får anses vara utrett att T.P. vid besök på restaurang Baronen på kvällen d 19 aug 1984 varit i icke obetydlig grad påverkad av alkohol. Utöver M.B. och G.J. har dock inga andra i målet hörda personer kunnat uttala sig om T.P:s nykterhetstillstånd och uppehållsplats för tiden efter det att han lämnade restaurangen vid 02-02.30-tiden d 20 aug till dess han vid 09-tiden samma dag påträffades i sovande tillstånd i den vid brottstillfället brukade personbilen.

M.B. och G.J. har under målets handläggning samstämmigt och entydigt berättat om sitt samröre med T.P.. Deras uppgifter har ej vederlagts. Fastmera vinner uppgifterna i icke oväsentliga delar stöd av annan utredning. I målet har ej heller förebragts något bärande skäl för att M.B. och G.J. skulle ha något intresse av att sanningslöst påstå att T.P. gjort sig skyldig till brott.

På grund av det anförda finner HovR:n i likhet med TR:n åtalet i dess helhet styrkt.

Lika med TR:n anser HovR:n att annan påföljd än fängelse icke kan komma i fråga. Strafftiden bör dock sättas längre än vad TR:n gjort. - - -

Domslut

Domslut. HovR:n ändrar på det sätt TR:ns dom att påföljden bestämmes till fängelse 10 mån.

T.P. sökte revision (ombud advokaten H-E.M.) och yrkade ogillande av åtalet mot honom.

Riksåklagaren bestred ändring.

HD biföll av T.P. framställd begäran att få som vittne höra direktören P.A., som av T.P. åberopats redan i HovR:n men som HovR:n inte tillät T.P. att höra.

Målet avgjordes efter huvudförhandling (riksåklagaren genom t f byråchefen Jörgen Almblad).

HD (JustR:n Höglund, Welamson, Persson, Bengtsson, referent, och Ehrner) beslöt följande dom:

Domskäl

Domskäl. I HD har T.P., M.B. och G.J. hörts ånyo samt förnyade vittnesförhör hållits med L.P., P-G.O., B.W. och T.B.. Berättelserna av övriga vittnen vid HovR:n har förebragts genom uppläsning av fonogramutskrifter. Dessutom har direktören P.A. på begäran av T.P. hörts som vittne.

I fråga om tillgreppet av båten och kommunikationsradioapparaterna framgår av utredningen till en början följande. T.P. bedrev under sommaren 1984 tillsammans med T.B. uthyrning av vattenskotrar i Kalmar hamn från en torpedbåt som de anskaffat för ändamålet. M.B. och G.J. - båda arbetslösa ynglingar i 20-årsåldern - kom under sommaren att i allt större utsträckning uppehålla sig på båten och hjälpa till i verksamheten på olika sätt. Den 9 aug besökte T.P., M.B. och G.J. småbåtshamnen vid Drag någon mil norr om Kalmar, där den sedermera stulna båten - av typen Flipper 700 - låg förtöjd. Under eftermiddagen och kvällen d 19 aug uppehöll sig T.P. tillsammans med L.P. och en annan kvinna på torpedbåten, varvid spritförtäring förekom och T.P. drack en avsevärd mängd sprit. Ombord på båten var också bl a M.B., G.J. och X.X.. Senare på kvällen begav sig T.P., L.P. och M.B. till den närbelägna restaurangen Baronen, där de bl a drack vin. T.P. var kvar på restaurangen till omkring kl 2 på natten. - Under natten stals Flipperbåten och kommunikationsradioapparaterna från småbåtshamnen vid Drag. Båten anträffades d 27 aug i Bergkvara söder om Kalmar. De stulna aparaterna låg då i båten.

Åklagaren har gjort gällande att T.P. och M.B. planerat tillgreppet av båten i samband med besöket i Drag d 9 aug och att de avsett att sälja båten till P.A. - en dansk affärsbekant och tidigare flygarkollega till T.P. - men senare avstått från försäljningen, eftersom det var risk att deras stöld skulle upptäckas. Som värde på båten har riksåklagaren i HD angivit 110 000 kr, motsvarande det belopp för vilket båten försäkrats.

T.P. har i HD liksom tidigare i målet förnekat all medverkan vid de åtalade tillgreppen och bl a uppgivit: Besöket i Drag d 9 aug berodde på att de letade i trakten efter en viss person som skulle anlitas för svetsningsarbete. T.P. var inte nere vid båtarna utan blev kvar vid ned farten till småbåtshamnen. - Vid denna tid hade han kontakt med A flera gånger i veckan angående en anställning, som förmedlats av P.A. och som T.P. räknade med att börja d 1 sept. P.A. var intresserad av att köpa en Flipperbåt, och T.P. ville hjälpa honom med detta. T.P. hoppades till en början att en granne, B.B., skulle köpa T.P:s egen motorbåt och att i så fall en Flipperbåt, som B.B. ägde tillsammans med sin far, skulle bli till salu. Någon sådan affär blev emellertid inte av. M.B. kom att nämna för T.P. att M.B:s far också hade en båt av typen Flipper 700 och att båten var till salu för ca 65 000 kr. Med tanke på detta av talade T.P. med A att denne skulle komma till Kalmar d 22 aug för att se på båten. - På eftermiddagen d 19 aug bjöd T.P. in L.P. till torpedbåten och föreslog att de efteråt skulle gå på restaurang. På torpedbåten drack han i hennes sällskap från 16-tiden minst en liter starksprit, delvis i form av grogg. Vid 22-tiden gick de till Baronen. Där beställde sällskapet tre-fyra stora karaffer vin, varav han själv drack större delen. Dessutom drack han några drinkar. Han minns inte vad som därefter hände, innan han på förmiddagen nästa dag befann sig på torpedbåten. – P.A. fick förhinder att resa till Kalmar d 22 aug, och de av talade att han i stället skulle komma dit d 24 aug. T.P. ville se på båten, innan P.A. kom, och for d 22 aug med M.B. ut till Bergkvara, där båten låg. Han kunde då inte komma in i den bakre kabinen, som var låst; enligt M.B. hade fadern tappat nyckeln. Båten låg förtöjd på ett underligt sätt, på en plats där båtar skulle lyftas upp på land. T.P. fick misstankar om att båten kunde vara stulen, särskilt sedan han d 23 aug sett en annons i tidningen Barometern om en stöld av en Flipperbåt. Han frågade M.B. hur det förhöll sig men fick bara undvikande svar. Den 24 aug lyckades han komma i telefonkontakt med P.A., som då var på väg till Kalmar, och sade att den aktuella båten var såld. Eftersom andra personer var närvarande vid telefonsamtalet, kunde han inte berätta om sina misstankar. Han ville att P.A. ändå skulle komma till Kalmar, men denne återvände till Danmark.

M.B. och G.J. har i HD lämnat väsentligen samma uppgifter som antecknats i TR:ns dom. Beträffande tillgreppen av båten och radioapparaterna innebär deras berättelser sammanfattningsvis följande. T.P. tog någon gång under sommaren upp tanken att han och M.B. skulle stjäla en båt, eftersom han behövde 20 000 kr. De beslöt sig för att ta Flipperbåten och övertalade sedan G.J. att medverka som bilförare. Efter restaurangbesöket natten till d 20 aug körde G.J. de båda andra i T.P:s Volvo Duett till Drag, dit de kom vid 3-tiden. T.P. hade somnat i bilen, men G.J. och M.B. lyckades väcka honom. G.J. återvände med bilen till Kalmar. T.P. gick ombord med M.B:s hjälp, skruvade loss instrumentbrädan och tjuvkopplade båtmotorn, vilket inte M.B. kunde. På T.P:s uppmaning tog M.B. radioapparaterna från två båtar i närheten. Sedan det ljusnat förde T.P. båten till Mörbylånga, varvid M.B. följde med. T.P. var spritpåverkad men inte värre än att han klarade färden. Enligt T.P. var det bäst att lägga båten i Mörbylånga, där det inte fanns någon polisstation. Senare på morgonen hämtade G.J. de båda andra i Mörbylånga med T.P:s Dodge. De återkom till Kalmar vid 8-tiden. T.P. somnade och blev liggande kvar i bilen. På T.P:s uppmaning flyttade M.B. och G.J. båten några dagar senare till Bergkvara. M.B. visste att en köpare d 24 aug skulle komma från Danmark och se på båten. Något köp blev dock inte av. Det var aldrig tal om någon båt som tillhörde M.B:s far.

I målet står sålunda T.P:s uppgifter mot M.B:s och G.J:s berättelser. De senare är både detaljerade och i stora delar överensstämmande såväl med varandra som med vad M.B. och G.J. uppgivit vid tidigare tillfällen. Deras berättelser kan med hänsyn härtill synas ägnade att förtjäna tilltro. Även andra omständigheter måste emellertid beaktas i tilltrosfrågan.

Till en början faller i ögonen T.P:s alkoholförtäring på eftermiddagen och kvällen före båtstölden. T.P:s uppgifter i denna del bestyrks i allt väsentligt av L.P:s vittnesmål. Hur mycket han drack är svårt att närmare beräkna, men mängden synes ha uppgått till åtminstone en liter starksprit och en inte obetydlig kvantitet vin. Genom denna alkoholförtäring har T.P. försatt sig i ett så berusat tillstånd att det på goda grunder kan ifrågasättas om han alls varit i stånd att delta i stölden. L.P. har sålunda i sitt vittnesmål givit uttryck åt att T.P. vid 1-tiden på natten var så påverkad att hans tillstånd gick avsevärt längre än berusning. Hon har åskådligt visat vilka svårigheter T.P. hade t o m att hantera gaffeln när han försökte äta potatismos. L.P. blev enligt vad hon vidare berättat så irriterad på hans berusning och uppträdande i övrigt på restaurangen att hon lämnade honom och anslöt sig till ett annat sällskap. Också B.W. har omvittnat att T.P. var kraftigt berusad på Baronen. Enligt ett av T.P. i HD åberopat in tyg av docenten i rättsmedicin vid Uppsala universitet med dr Olle Lindquist har T.P. - under förutsättning att han druckit omkring 100 cl starksprit d 19 aug 1984 mellan kl 16 och kl 22 och därefter ungefär 40 cl lättvin under tiden fram till kl 2 på natten - under hela natten och tidigt på morgonen d 20 aug 1984 varit höggradigt påverkad av alkohol med en maximal blodalkoholkoncentration av ungefär 3,8 promille och därmed ur stånd att ta vård om sig själv eller inledningsvis förflytta sig själv.

M.B:s och G.J:s berättelser om själva båtstölden innebär, att T.P. för att ta sig ombord på den stulna Flipperbåten måst balansera ett par meter på båtens skarndäck. T.P. skulle vidare ha kunnat utföra en så pass precisionskrävande uppgift som att skruva bort instrumentbrädan och tjuvkoppla båtens motor samt utan missöden navigera och manövrera från båthamnen ut i Kalmarsund - att döma av ett företett sjökort en mycket krävande uppgift. T.P. skulle också ha valt att föra båten till Mörbylånga, där han tidigare bott i flera år och måste antas ha varit väl känd.

Det framstår dessutom som föga troligt att T.P. skulle ha förberett en båtstöld, som ställt sådana krav på förövarna som nu nämnts genom att kvällen före bjuda in L.P. och under eftermiddagen och kvällen dricka sprit och vin i sådana mängder som det här är fråga om. Härtill kommer att T.P., enligt vad flera vittnesmål ger vid handen, efter omfattande spritförtäring brukade somna och att det då var ytterst svårt att väcka honom.

Vidare kan det svårligen tillskrivas T.P. något egentligt motiv till ett sådant företag som att stjäla en båt för försäljning. T.P. hade såvitt framkommit inte något brottsligt förflutet. Både A och T.B. har omvittnat att de kände T.P. som en hederlig och pålitlig person med den enda svagheten att han använde alkohol till övermått. Efter vad T.P. uppgivit och T.B. bekräftat ägde T.P. betydande tillgångar, bl a en fritidsbåt värd 250 000- 300 000 kr och flera fastigheter. Det är också utrett att T.P. räknade med att d 1 sept 1984 börja en välbetald anställning.

Till det sagda kommer att den stulna båten enligt åklagarens ståndpunkt skulle säljas till P.A., som tydligen var T.P:s mest inflytelserika förbindelse i flygbranschen och bl a hjälpt honom till hans nya anställning. T.P:s uppgifter om diskussionerna med P.A. rörande båtköpet bekräftas i allt väsentligt av P.A:s vittnesmål. P.A. har dock sagt sig ha fått uppfattningen att båten ägdes av en granne till T.P.. Det kan i detta sammanhang framhållas att ingenting förekommit i målet som ens antyder att P.A. skulle ha känt till eller misstänkt att det rörde sig om en stulen båt.

M.B:s och G.J:s berättelser går isär på en väsentlig punkt beträffande planeringen av båtstölden. M.B. har uppgivit att avsikten med bilresan till Drag d 9 aug var att finna en lämplig båt att stjäla och att T.P. för M.B. och G.J. pekade ut Flipperbåten. G.J. har däremot lämnat samma förklaring till resan som T.P., varvid han uppgivit att det var på G.J:s förslag som de letade efter svetsaren. G.J. har vidare uppgivit att han var i sällskap med M.B. under hela den tid de uppehöll sig i båthamnen men först långt senare, eventuellt samma natt som båten stals, fick reda på att de skulle ta en båt i Drag. I anslutning härtill kan anmärkas att T.B. i sitt vittnesmål bekräftat att han och T.P. behövde få ett speciellt svetsningsarbete utfört och att bilturen, enligt vad T.P. uppgav vid avresan, företogs för att få tag i svetsaren.

När det gäller tillförlitligheten hos M.B:s och G.J:s uppgifter kan vidare anmärkas följande. P-G.O. har vittnat att han på morgonen d 20 aug vid 7.30-tiden på väg med lastbil söderut mot Mörbylånga mött T.P:s Dodge, som kördes av G.J., och att G.J. var ensam i bilens framsäte. Med detta vittnesmål är visserligen inte oförenlig M.B:s uppgift, att vid den gemensamma återfärden från Mörbylånga M.B. satt i bilens baksäte. G.J. har däremot i strid med både P-G.O:s och M.B:s uppgifter berättat att M.B. satt i framsätet bredvid G.J., medan T.P. låg i baksätet.

Utöver M.B:s och G.J:s berättelser förekommer vissa från åklagarsidan åberopade omständigheter som kan synas tala emot T.P.. X.X. har sålunda i sitt vittnesmål i HovR:n uppgivit, att G.J. under natten till henne sagt att han skulle gå upp och "skjutsa T.P.". Uttalandet kan emellertid ges den naturliga förklaringen att T.P. i sitt alkoholpåverkade tillstånd behövde hämtas hem från restaurangbesöket. En annan omständighet som åberopats mot T.P. är att enligt M.N:s vittnesmål T.P. vid 9-tiden på morgonen d 20 aug anträffats sovande i baksätet på dodgebilen, som stod parkerad vid torpedbåten. Att T.P:s Dodge iakttagits på Öland under morgonen och T.P. därefter anträffats sovande i bilens baksäte kan emellertid ha andra förklaringar än att T.P. medverkat vid båtstölden.

Någon mera påtaglig orsak för M.B. och G.J. att pådikta T.P. brottet har väl, såvitt utredningen visar, inte förelegat. Vissa omständigheter har emellertid framkommit som kan ha givit dem en avog inställning till T.P.. En sådan omständighet är att T.P. drog sig ur den försäljning av Flipperbåten som han diskuterat med M.B. och som denne tydligen räknat med när han gav sig in på stölden. Vidare hade T.P. och T.B. förbjudit M.B. och G.J. att i fortsättningen hålla till på torpedbåten. T.B. har berättat närmare därom i sitt vittnesmål. Därav framgår bl a att de båda ynglingarna utnyttjat T.P:s hygglighet till att ta sig allt större friheter på torpedbåten samt att T.B. länge velat få bort dem från båten och någon gång i slutet av aug övertalat T.P. att säga ifrån om saken. I sammanhanget kan också nämnas, att enligt P-G.O:s vittnesmål G.J. vid något tillfälle efter häktningsförhandlingen till P-G.O. yttrat att G.J. - eller G.J. och M.B. - skulle "se till att T.P. åker dit" eller något liknande.

Mot bakgrund av vad som sålunda framkommit i målet kan M.B:s och G.J:s berättelser om T.P:s roll vid stölden av båten och radioapparaterna inte vinna tilltro. Inte heller övrig utredning talar med någon styrka för att T.P. medverkat vid stölden. Bevisningen i denna del mot T.P. måste anses klart otillräcklig.

Vad angår åtalet beträffande tillgrepp av dieselolja har inte någon målsägande anmält tillgrepp. Det enda som föreligger till stöd för åtalet mot T.P. är M.B:s påstående, att T.P. till M.B. yttrat sig på ett sätt som måste uppfattas som uppmaningar att stjäla olja. Det kan uppenbarligen inte anses styrkt, att T.P. gjort sig skyldig till anstiftan eller annan medverkan till stöld av dieselolja.

På grund av det anförda skall den ansvarstalan som i målet förts mot T.P. lämnas utan bifall. - - -

Domslut

Domslut. Med ändring av HovR:ns dom lämnar HD åtalet - - - mot T.P. utan bifall - - -.