NJA 2004 not 9

A.R. mot Riksåklagaren, vice överåklagaren K.S. och assistentåklagaren A.R.W. angående tjänstefel.

Den 20:e. 9.(B 3181-03) A.R. mot Riksåklagaren, vice överåklagaren K.S. och assistentåklagaren A.R.W. angående tjänstefel.

A.R. ansökte, som talan fick förstås, om stämning på Riksåklagaren, vice överåklagaren K.S. och assistentåklagaren A.R.W. med yrkande om ansvar för tjänstefel.

HD, beslutpå förslag av föredraganden: Skäl.Det ankommer inte på HD att som första instans pröva A.R:s talan om ansvar mot K.S. och A.R.W. Hans talan därom skall därför avvisas.

A.R. har förelagts att komplettera stämningsansökan mot Riksåklagaren genom att ange uppgifter om den tilltalade, den brottsliga gärningen med angivande av tid och plats för dess förövande och de övriga omständigheter som erfordras för dess kännetecknande samt de bevis som åberopas. Han har också förelagts att ge in intyg om att åklagaren beslutat att inte åtala.

A.R. har inte företett intyg om att åklagare beslutat att inte åtala Riksåklagaren eller befattningshavare hos denne och har inte heller kompletterat stämningsansökan på sådant sätt att den utan väsentlig olägenhet kan läggas till grund för en rättegång.

På grund av det anförda skall A.R:s stämningsansökan avvisas.

Avgörande.HD avvisar A.R:s stämningsansökan.