NJA 2006 not 35

C.H. mot T.W. angående avvisande av stämningsansökan.

Den 23:e. 35. (Ö 3488-05) C.H. mot T.W. angående avvisande av stämningsansökan.

C.H. ansökte iSvea hovrätt om stämning på T.W. under påstående att T.W. begått tjänstefel.

Ibeslut den 25 augusti 2005 anförde hovrätten. C.H. har, vid äventyr av avvisning, förelagts att senast den 13 juni 2005 komplettera sin ansökan med bl.a. ett intyg utvisande att åklagaren meddelat ett beslut att inte åtala i frågan. C.H. har inte följt föreläggandet.

Hovrätten avvisar därför C.H:s ansökan.

C.H. yrkade i HD att hans stämningsansökan inte skulle avvisas.

HD, beslut på förslag av föredraganden: HD lämnar överklagandet utan bifall.