NJA 2006 not 39

B.H. mot riksåklagaren angående resning.

Den 30:e. 39. (Ö 3026-05) B.H. mot riksåklagaren angående resning.

Målet rörde samma sak som målet i N 38 och avgjordes på samma sätt.