NJA 2006 not 90

Överförmyndarnämnden i Härnösands kommun mot Staten genom Justitiekanslern angående ersättning av allmänna medel.

Den 20:e. 90.(Ö 2436-04) Överförmyndarnämnden i Härnösands kommun mot Staten genom Justitiekanslern angående ersättning av allmänna medel.

Överförmyndarnämnden ansökte vid Ångermanlands tingsrättom att förvaltarskap skulle anordnas för C.F. Nämnden yrkade ersättning för arbete vid tingsrätten.

Genombeslutden 20 januari 2004 lämnade tingsrättenpå anförda skäl ansökan och yrkandet om ersättning utan bifall.

Överförmyndarnämnden överklagade beslutet att inte medge ersättning för arbete tillHovrätten för Nedre Norrland,som i beslut den 17 maj 2004 lämnade överklagandet utan bifall.

Överförmyndarnämnden yrkade att HD av allmänna medel skulle tillerkänna nämnden begärd ersättning för arbete vid tingsrätten. Justitiekanslern bestred ändring. Sveriges Kommuner och Landsting samt Föreningen Sveriges Överförmyndare yttrade sig.

HD, besluti huvudsaklig överensstämmelse med föredraganden: Skäl.Frågan i målet – – – se referat nr 82 – – – utan bifall.

Avgörande.HD lämnar överklagandet utan bifall.