NJA 2018 not 11

T.B. mot EnterCard Sverige AB angående klagan i hovrätt över domvilla m.m.

11. (Ö 4369-17) T.B. mot EnterCard Sverige AB angående klagan i hovrätt över domvilla m.m.