NJA 2018 not 12

T.B. mot Intrum Justitia Debt Finance AG angående klagan i hovrätt över domvilla m.m.

12. (Ö 4398-17) T.B. mot Intrum Justitia Debt Finance AG angående klagan i hovrätt över domvilla m.m.