NJA 2018 not 13

T.B. mot Collector Bank AB angående klagan i hovrätt över domvilla m.m.

13. (Ö 4435-17) T.B. mot Collector Bank AB angående klagan i hovrätt över domvilla m.m.

Målen i N 11–13 rörde samma sak som målet i N 10 och avgjordes på samma sätt.