NJA 2022 not 9

Målet gällde samma sak som målet i ref. 46 och avgjordes på motsvarande sätt.

Den 21:a. 9. (P 4243-21) Målet gällde samma sak som målet i ref. 46 och avgjordes på motsvarande sätt.