RÅ 1994 not 172

Patentbesvärsrättens beslut att efter återkallelse avskriva ett mål om registrering av varumärke ansågs ej gå emot klaganden (avvisat) / Kontraritet (Patentbesvärsrättens beslut att efter återkallelse avskriva ett mål om registrering av varumärke ansågs ej gå emot klaganden)

Not 172. Överklagande av AB Tipstjänst ang. varumärke. - Patent- och registreringsverket (1992-12-01) avslog en ansökan av bolaget om registrering av ett varumärke. - Sedan bolaget överklagat Patentverkets beslut återkallade bolaget sin talan. - Patentbesvärsrätten (1993-04-23) undanröjde Patentverkets beslut och avskrev målet från vidare handläggning. - Hos Regeringsrätten ansågs bolaget yrka att Regeringsrätten skulle upphäva Patentbesvärsrättens avskrivningsbeslut. - Regeringsrätten (1994-03-15, Wahlgren, Voss, Wadell, B. Sjöberg, Ragnemalm): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Patentbesvärsrättens beslut att i anledning av AB Tipstjänsts där gjorda återkallelse av överklagandet och ansökningen avskriva målet har inte gått bolaget emot. Bolaget får därför inte föra talan mot beslutet. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avvisar överklagandet. (fd II 1994-02-22, Bäckvall)

*REGI

*INST