RÅ 1994 not 173

Not 173. Överklagande av Rolf G. ang. kriminalvård i

anstalt. - Kammarrätten i Jönköping (1994-01-18, Nordling, Stridbeck, Schiller) fastställde Kriminalvårdsstyrelsens beslut den 3 januari 1994 att avslå Rolf G:s ansökan om regelbunden permission med början den 24 december 1993. - I besvär fullföljde Rolf G. sin talan. - Regeringsrätten (1994-03-15, Wahlgren, Voss, Wadell, B. Sjöberg, Ragnemalm): Enligt en till Regeringsrätten inkommen uppgift från Kriminalvårdsanstalten i Luleå är Rolf G. numera villkorligt frigiven. På grund härav saknas anledning att pröva Rolf G:s yrkande om permission. - Regeringsrätten avskriver målet från vidare handläggning. (fd II 1994-02-22, Bäckvall)

*REGI

*INST