RÅ 1994 not 400

Not 400. Ansökan av Henry L. och Christer J. om

rättsprövning. - Sökandena yrkade rättsprövning av

Länsstyrelsens i Västerbottens län två skrivelser den

14 oktober 1993 och den 11 mars 1994. - Regeringsrätten (1994-06-14, M. Sjöberg, Werner, von Bahr): Skälen för

Domslut

Regeringsrättens avgörande. Rättsprövning innebär att

Regeringsrätten under de förutsättningar som anges i lagen

(1988:205) om rättsprövning av vissa förvaltningsbeslut

prövar om ett beslut av regeringen eller en

förvaltningsmyndighet strider mot någon rättsregel. -

Skrivelserna från Länsstyrelsen i Västerbottens län

innefattar inte några beslut. Ansökningen kan därför inte

prövas. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avvisar ansökningen. (fd I 1994-06-07, Grip)

*REGI

*INST