RÅ 1994 not 412

Not 412. Överklagande av Lars H. av regeringens beslut i

körkortsärende. - Regeringen (Kommunikationsdepartementet, 1993-05-06) avslog en ansökan av Lars H. om att få körkort utan att avlägga godkänt förarprov. - Lars H. överklagade beslutet. - Regeringsrätten (1994-06-17, Björne, B. Sjöberg, Lindstam, Ragnemalm): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Eftersom regeringens beslut inte kan överklagas, skall överklagandet avvisas. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avvisar överklagandet. (fd I 1994-06-14, Gylling Lindkvist)

*REGI

*INST