RÅ 1994 not 584

Ansökan av Mats A. om återställande av försutten tid för att överklaga domar ang. inkomsttaxering

Not 584. Ansökan av Mats A. om återställande av försutten tid för att överklaga domar ang. inkomsttaxering. - Länsrätten i Hallands län prövade genom domar den 30 mars 1993 Mats A:s inkomsttaxeringar 1987 och 1988. Sedan Mats A. överklagat domarna avvisade länsrätten genom beslut den 14 januari 1994 överklagandet såsom för sent inkommet. - I Regeringsrätten ansökte Mats A. om återställande av försutten tid för att överklaga länsrättens domar. Till stöd för sin ansökan anförde han bl.a. följande. På grund av sjukdomar kom han efter med en del pappersarbete. Detta förorsakade de sent inkomna deklarationerna. Sjukdomarna hade nu nått fram till snart förestående kranskärlsoperation och njurtransplantation. - Regeringsrätten (1994-10-25, Bouvin, Swartling, Rundqvist): Mats A. har inte visat att skäl föreligger för att återställa den försuttna tiden. - Regeringsrätten avslår ansökningen. (fd I 1994-10-06, Schön-Engqvist)

*REGI

*INST