RÅ 1995 not 104

Ansökan av Sven Erik L. om rättsprövning av ett beslut av justitieombudsmannen (JO). -JO Stina Wahlström (1984-11-15) avskrev en anmälan från Sven Erik L. ang. renskötselområden

Not 104. Ansökan av Sven Erik L. om rättsprövning av ett beslut av justitieombudsmannen (JO). -JO Stina Wahlström (1984-11-15) avskrev en anmälan från Sven Erik L. ang. renskötselområden. - I en till Regeringsrätten inkommen framställning ansökte Sven Eric L. om rättsprövning av JO:s beslut liksom handläggningen av hans anmälan till Justitieombudsmannen mot Länsstyrelsen i Västerbottens län angående renskötselområden. - Regeringsrätten (1995-03-21, Wahlgren, Palm, Berglöf, Swartling, Lavin): Ifrågavarande beslut är inte av den art att det kan prövas enligt lagen (1988:205) om rättsprövning av vissa förvaltningsbeslut. Vidare ingår det inte i Regeringsrättens uppgifter att granska handläggningen hos riksdagens ombudsmän. - Regeringsrätten avvisar Sven Eric L:s framställning. (fd I 1995-02-08, Gylling Lindkvist)

*REGI

*INST