RÅ 1995 not 246

Ansökan av Maj-Britt L. om rättsprövning av hovrätts dom. - Svea Hovrätt meddelade den 24 januari 1995 dom i ett mål som anhängiggjorts hos hovrätten

Not 246. Ansökan av Maj-Britt L. om rättsprövning av hovrätts dom. - Svea Hovrätt meddelade den 24 januari 1995 dom i ett mål som anhängiggjorts hos hovrätten. - Maj-Britt L. ansökte om rättsprövning av hovrättens dom. -Regeringsrätten (1995-06-20, Brink, Berglöf, Werner, Lindstam): Svea Hovrätts dom är inte ett sådant avgörande som enligt 1 § lagen (1988:205) om rättsprövning av vissa förvaltningsbeslut kan bli föremål för rättsprövning. Maj-Britt L:s ansökan skall därför avvisas. - Regeringsrätten avvisar ansökningen. (fd III 1995-06-20, Karlsson)

*REGI

*INST