RÅ 1996 not 207

Fråga om skatterättsligt hemvist i Sverige (förhandsbesked)

Not 207. Överklagande av Riksskatteverket av ett förhandsbesked ang. inkomstskatt. -Skatterättsnämnden (1995-10-16, Sandström, ordf., Nordling, Wingren, Colver, Johansson, Melz, Nord, Virin) fann i ett förhandsbesked att AB X och AB Y vid tillämpning av visst dubbelbeskattningsavtal vid utgången av år 1994 skulle anses ha fått hemvist i visst angivet land. - I överklagandet yrkade Riksskatteverket att Regeringsrätten skulle ändra förhandsbeskedet och förklara att bolagens verkliga ledning inte skulle anses ha flyttats från Sverige vid utgången av 1994 och att bolagen vid denna tidpunkt fortfarande skulle anses ha skatterättsligt hemvist i Sverige. - Regeringsrätten (1996-09-19, Björne, Brink, Tottie, Holstad) fastställde Skatterättsnämndens förhandsbesked. (fd II 1996-09-03, Linden)

*REGI

*INST