RÅ 1996 not 92

Regeringens beslut om avslag på ansökan om utfående av allmän handling ej överklagbart

Not 92. Överklagande av Odd L. ang. rätt att ta del av allmän handling. -Regeringen (Utrikesdepartementet, 1995-11-30) avslog en begäran från Odd L. at få ta del av en s.k. aide-memoire av den 16 juni 1995 som överlämnats till polska ambassaden i Stockholm angående Peter B:s försök att omhänderta sin avlidna hustrus kropp från det förlista fartyget Estonia. - Odd L. överklagade regeringens beslut. - Regeringsrätten (1996-05-07, Palm, Werner, Swartling, Holstad): Regeringens beslut är inte överklagbart. - Regeringsrätten avvisar överklagandet. (fd II 1996-03-21, Gylling Lindkvist)

*REGI

*INST