RÅ 1999 not 43

Ansökan av Göte D. om rättsprövning

Not 43. Ansökan av Göte D. om rättsprövning. - Göte D. ansökte om rättsprövning av ett beslut av Åklagarmyndigheten i Luleå. -Regeringsrätten (1999-03-09, Werner, Lindstam, Rundqvist, Hulgaard, Nilsson): Skälen för Regeringsrättens avgörande: Av 1 § tredje stycket lagen (1988:205) om rättsprövning av vissa förvaltningsbeslut framgår att Regeringsrätten enligt den lagen prövar endast avgöranden av regeringen. Göte D:s ansökan om rättsprövning kan redan av denna anledning inte prövas av Regeringsrätten. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avvisar ansökningen. (fd II 1999-02-11, I. Larsson)

*REGI

*INST