RÅ 2003 not 171

Ansökan av G.N. om rättsprövning av beslut i fråga om detaljplan

Not 171. Ansökan av G.N. om rättsprövning av beslut i fråga om detaljplan. - Regeringen (Miljödepartementet) meddelade den 13 februari 2003 beslut i fråga om detaljplan för Hårstorp 1:1 (del av), Östra Hårstorp, etapp IV, Finspångs kommun. - I en skrivelse, som kom in till Regeringsrätten den 27 augusti 2003, ansökte G.N. om rättsprövning av regeringens beslut. -Regeringsrätten (2003-10-24, Lindstam, Wennerström, Dexe): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Enligt 3 § lagen (1988:205) om rättsprövning av vissa förvaltningsbeslut skall en ansökan om rättsprövning ges in till den domstol som skall pröva ansökan. Den skall ha kommit in dit inom tre månader från dagen för beslutet. - G.N:s ansökan om rättsprövning kom in till Regeringsrätten den 27 augusti 2003 och således för sent. Hans ansökan skall därför avvisas. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avvisar ansökningen. (fd II 2003-10-07, Bäckström)

*REGI

*INST