RÅ 2003 not 28

Ansökan av I.G. om rättsprövning av ett beslut ang. arbetsplan för väg m.m. -Regeringen (Kommunikationsdepartementet, 1998-11-26) beslutade om fastställande av arbetsplan för omläggning av väg 156, förbifart Skene, delen Varbergsvägen - riksväg 41, samt indragning av väg, Marks kommun, Västra Götalands län

Not 28. Ansökan av I.G. om rättsprövning av ett beslut ang. arbetsplan för väg m.m. -Regeringen (Kommunikationsdepartementet, 1998-11-26) beslutade om fastställande av arbetsplan för omläggning av väg 156, förbifart Skene, delen Varbergsvägen - riksväg 41, samt indragning av väg, Marks kommun, Västra Götalands län. - I.G. ansökte om rättsprövning. - Regeringsrätten (2003-02-26, Lindstam, Almgren, Melin, Stävberg, Kindlund): I.G. ansöker om rättsprövning av regeringens beslut den 26 november 1998. - Enligt 3 § lagen (1988:205) om rättsprövning av vissa förvaltningsbeslut skall ansökan om sådan prövning ha kommit in till Regeringsrätten inom tre månader från dagen för beslutet. Ansökningen kom in till Regeringsrätten den 25 april 2001 och således för sent. - Regeringsrätten avvisar ansökningen om rättsprövning. (fd II 2003-02-05, Hammarberg)

*REGI