RÅ 2005 not 38

Ansökan av Vapstens sameby om rättsprövning av ett beslut om bearbetningskoncession

Not 38. Ansökan av Vapstens sameby om rättsprövning av ett beslut om bearbetningskoncession. - Regeringen (Näringsdepartementet) meddelade den 30 september 2004 beslut i fråga om överklagande av beslut om bearbetningskoncession enligt minerallagen (1991:45) för Fäboliden K nr 1 i Lycksele kommun, Västerbottens län. - Vapstens sameby ansökte om rättsprövning av regeringens beslut. -Regeringsrätten (2005-04-06, Lavin, Stävberg, Lundin): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Enligt 3 § lagen (1988:205) om rättsprövning av vissa förvaltningsbeslut skall en ansökan om rättsprövning ges in till den domstol som skall pröva ansökan. Den skall ha kommit in dit inom tre månader från dagen för beslutet. - Vapstens samebys ansökan om rättsprövning kom in till Regeringsrätten den 21 februari 2005 och således för sent. Samebyns ansökan skall därför avvisas. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avvisar ansökningen. (fd I 2005-04-06, Bäckström)