RÅ 2005 not 47

Ansökan av R.F. ang. rättsprövning av ett beslut i fråga om detaljplan

Not 47. Ansökan av R.F. ang. rättsprövning av ett beslut i fråga om detaljplan. - Regeringen (Miljödepartementet) meddelade den 28 oktober 2004 beslut i fråga om detaljplan för Alingsås, del av Noltorp 1:6, Alingsås kommun. - R.F. ansökte om rättsprövning av regeringens beslut. -Regeringsrätten (2005-04-22, Eliason, Wennerström, Hamberg): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Enligt 3 § lagen (1988:205) om rättsprövning av vissa förvaltningsbeslut skall en ansökan om rättsprövning ges in till den domstol som skall pröva ansökan. Den skall ha kommit in dit inom tre månader från dagen för beslutet. - Ansökningen från R.F. om rättsprövning av regeringens beslut den 28 oktober 2004 kom in till Regeringsrätten den 14 mars 2005 och således för sent. Hans ansökan skall därför avvisas. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avvisar ansökningen. (fd II 2005-04-12, Liljeros)