RÅ 2006 not 147

Fråga om återkallelse tillsvidare av körkort och körkortstillstånd hade förfallit sedan körkortet och körkortstillståndet återkallats slutligt / Fråga om återkallelse av körkort tills vidare och körkortstillstånd hade förfallit sedan körkortet och körkortstillståndet återkallats slutligt

Not 147. Överklagande av U.H. av ett beslut om återkallelse tills vidare av körkort och körkortstillstånd. - Genom beslut den 13 juni 2006 återkallade Länsstyrelsen i Värmlands län U.H:s körkort och körkortstillstånd tills vidare på grund av misstänkt rattfylleri. Giltighetstiden för beslutet bestämdes till 15 månader. Sedan U.H. överklagat beslutet, avslog Länsrätten i Värmlands län i beslut den 21 juli 2006 överklagandet. Kammarrätten i Göteborg beslutade den 28 augusti 2006 att inte meddela prövningstillstånd i målet. - I skrivelse som kom in till Regeringsrätten den 26 september 2006 yrkar U.H., såsom det fick förstås, att beslutet att återkalla hennes körkort och körkortstillstånd tills vidare skulle upphävas. -Regeringsrätten (2006-10-17, Nord): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Länsstyrelsen i Värmlands län har den 1 september 2006 fattat beslut om slutlig återkallelse av U.H:s körkort och körkortstillstånd. Frågan om återkallelse tills vidare av körkortet och körkortstillståndet har därmed förfallit. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avskriver målet från vidare handläggning. (fd I 2006-10-11, Löndahl)