RÅ 2009 not 117

Fråga om inhibition hade förfallit då överklagandet prövats i sak / Fråga om inhibition i mål om återkallelse av taxiförarlegitimation hade förfallit då överklagandet prövats i sak

Not 117. Överklagande av P.K. rörande inhibition i mål om taxiförarlegitimation. - Genom beslut den 29 april 2009 återkallade Länsstyrelsen i Skåne län P.K:s taxiförarlegitimation. P.K. överklagade beslutet och yrkade samtidigt inhibition. Länsrätten i Skåne län avslog yrkandet om inhibition i beslut den 15 maj 2009. Sedan P.K. överklagat länsrättens beslut, beslutade Kammarrätten i Göteborg den 22 maj 2009 att inte meddela prövningstillstånd. - P.K. överklagade kammarrättens beslut. -Regeringsrätten (2009-07-14, Hamberg): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Länsrätten i Skåne län har i dom den 2 juli 2009 slutligt avgjort målet om återkallelse av taxiförarlegitimation. Frågan om inhibition av länsstyrelsens beslut har därmed förfallit. - Regeringsrättens avgörande. Regeringen avskriver målet från vidare handläggning. (fd II 2009-07-13, Hancock Bruhn)