RH 1995:197

Brottsrubricering, straffmätning och påföljd i mål om rattfylleri. - Referat nr 43 av totalt 74 hovrättsdomar som meddelats under år 1995 (referat RH 1995:155-228). Domarna har antingen vunnit laga kraft eller också har prövningstillstånd inte meddelats. I referaten har angivits den gärning som funnits styrkt, hovrättens rubricering och den av den av hovrätten bestämda påföljden samt de skäl som anförts. Skiljaktiga meningar har inte redovisats.

Gärning: J.D. förde den 14 oktober 1994, klockan 17.45, personbil på Torslandavägen i Göteborg efter att ha förtärt alkoholhaltiga drycker i sådan mängd att alkoholkoncentrationen i hennes utandningsluft under eller efter färden uppgick till 0,60 milligram per liter.

Yrkande i hovrätten: en icke frihetsberövande påföljd.

Rubricering: grovt rattfylleri (4 a § trafikbrottslagen).

Påföljd: fängelse en månad.

Skäl: (Tingsrätten: Grovt rattfylleri är ett brott som normalt är av den arten att påföljden normalt skall bestämmas till fängelse. Endast undantagsvis kan en inte frihetsberövande påföljd komma i fråga. Av personutredningen framgår att det inte föreligger något egentligt behov av nykterhetsvårdande behandling i J.D:s fall. En skyddstillsyn kombinerad med föreskrift om behandling eller s.k. kontraktsvård kan därför inte komma i fråga som alternativ till fängelse. När det härefter gäller att bedöma om förutsättning föreligger att i stället bestämma påföljden till villkorlig dom anser tingsrätten att det som framkommit om J.D:s personliga förhållanden, vilka uppgifter omfattas av tingsrättens sekretessförordnande, inte utgör tillräckliga skäl för att välja den påföljden. Påföljden skall alltså bestämmas till fängelse.) Hovrätten fastställer tingsrättens dom.