RH 1995:199

Brottsrubricering, straffmätning och påföljd i mål om rattfylleri. - Referat nr 45 av totalt 74 hovrättsdomar som meddelats under år 1995 (referat RH 1995:155-228). Domarna har antingen vunnit laga kraft eller också har prövningstillstånd inte meddelats. I referaten har angivits den gärning som funnits styrkt, hovrättens rubricering och den av den av hovrätten bestämda påföljden samt de skäl som anförts. Skiljaktiga meningar har inte redovisats.

Gärning: J.N. har den 5 september 1994 på bl.a. Solvarvsgatan i Göteborg fört personbil efter att ha förtärt alkoholhaltiga drycker i sådan mängd att alkoholkoncentrationen i hans utandningsluft under eller efter färden uppgått till minst 0,71 milligram per liter.

Personliga förhållanden: J.N. dömdes senast den 19 januari 1993 för olovlig körning och rattfylleri till fängelse en månad. Frivårdsmyndigheten har anfört bl.a. att J.N. är omotiverad att arbeta med sitt missbruk och att han därför bör dömas till annan påföljd än skyddstillsyn. J.N. har förklarat att han är motiverad att sluta missbruka men vill gärna att behandlingen inte skall hållas i grupp. Vidare har han förklarat att han är i stort behov av stödperson som han kan tala med.

Yrkande i hovrätten: skyddstillsyn.

Rubricering: grovt rattfylleri (4 a § trafikbrottslagen).

Påföljd: fängelse tre månader (avser även två fall av olovlig körning, grovt brott).

Skäl: (Tingsrätten: J.N. har inom relativt kort tid efter den senaste domen återfallit i likartad brottslighet. Vad J.N. uppgett om sina personliga förhållanden är med hänsyn till brottslighetens art och övriga omständigheter inte tillräckliga skäl för att välja annan påföljd än fängelse.) Hovrätten fastställer tingsrättens dom.