RH 1995:204

Brottsrubricering, straffmätning och påföljd i mål om rattfylleri. - Referat nr 50 av totalt 74 hovrättsdomar som meddelats under år 1995 (referat RH 1995:155-228). Domarna har antingen vunnit laga kraft eller också har prövningstillstånd inte meddelats. I referaten har angivits den gärning som funnits styrkt, hovrättens rubricering och den av den av hovrätten bestämda påföljden samt de skäl som anförts. Skiljaktiga meningar har inte redovisats.

Gärning: Den 25 februari 1995 omkring klockan 02.50 har P.L. fört en personbil på Lagerbergsgatan i Uddevalla efter att ha förtärt alkoholhaltiga drycker i sådan mängd att alkoholkoncentrationen under eller efter färden uppgått till 0,71 milligram per liter i hans utandningsluft.

Personliga förhållanden: P.L. har åtminstone sedan 1987 druckit alkohol i övermått. Han besöker alkoholpolikliniken i Uddevalla en gång i veckan för samtal och för intag av antabus inför storhelger. Han har nu bestämt sig för avhålla sig från alkohol. Frivårdsmyndigheten har anfört att P.L. nu är starkt motiverad för behandling, varför en skyddstillsyn framstår som den lämpligaste åtgärden.

Yrkande i hovrätten: skyddstillsyn med förskrift om nykterhetsvård.

Rubricering: grovt rattfylleri (4 a § 1 p trafikbrottslagen).

Påföljd: fängelse en månad.

Skäl: (Tingsrätten: Särskilda skäl erfordras för att välja annan påföljd än fängelse. Visserligen har den samtalskontakt som förekommit inverkat positivt på P.L:s inställning till alkohol och till att han nu visat en vilja att avhålla sig från intag av sådana drycker men dessa omständigheter är inte tillräckliga för att välja en icke frihetsberövande påföljd. Påföljden skall således med hänsyn till brottets art bestämmas till fängelse.) Hovrätten fastställer tingsrättens dom.