RH 1995:227

Brottsrubricering, straffmätning och påföljd i mål om rattfylleri. - Referat nr 73 av totalt 74 hovrättsdomar som meddelats under år 1995 (referat RH 1995:155-228). Domarna har antingen vunnit laga kraft eller också har prövningstillstånd inte meddelats. I referaten har angivits den gärning som funnits styrkt, hovrättens rubricering och den av den av hovrätten bestämda påföljden samt de skäl som anförts. Skiljaktiga meningar har inte redovisats.

Gärning: L.D. har den 23 mars 1995 omkring klockan 00.30 fört personbil på Dragetvägen i Onsala, Kungsbacka kommun, efter att ha förtärt alkoholhaltiga drycker i sådan mängd att alkoholkoncentrationen i L.D:s utandningsluft under eller efter färden uppgått till 0,55 mg/liter.

Yrkande i hovrätten: villkorlig dom.

Rubricering: grovt rattfylleri (4 a § 1 p trafikbrottslagen).

Påföljd: fängelse en månad.

Skäl: (Tingsrätten: L.D. är 43 år gammal och är tidigare ostraffad. Hon har uppgett att hon lever under ordnade förhållanden och att hon inte har några som helst alkoholproblem. Det brott som L.D. gjort sig skyldig till är av den arten att påföljden normalt skall bestämmas till fängelse, om inte särskilda skäl talar för annan påföljd. Sådana omständigheter har inte framkommit i målet som ger möjlighet att frångå normalpåföljden. Tingsrätten finner på grund härav och då omständigheterna inte föranleder annat att påföljden skall bestämmas till fängelse.) Hovrätten fastställer tingsrättens dom.