RH 1995:231

Utvisning. - Referat nr 3 av totalt 58 hovrättsdomar som meddelats under år 1995 (referat RH 1995:229-286). Domarna har antingen vunnit laga kraft eller också har prövningstillstånd inte meddelats. I referaten har angivits de brott för vilka ansvar ådömts i målet, ådömd påföljd och hovrättens bedömning av utvisningsfrågan samt de skäl som anförts. Skiljaktiga meningar har inte redovisats.

Brott för vilket ansvar ådömts i målet

Häleri, grovt brott: Personbilen AJS 677, värd cirka 200 000 kr stals den 27 september 1994 i Bromma. O.T. har därefter den 27 oktober 1994 i Stockholm av okänd person mottagit fordonet och fört det ut ur landet för vidare färd till Estland trots att han insett att det frånhänts annan genom brott. O.T:s befattning med bilen har varit ägnad att försvåra återställandet till rätte ägaren. Gärningen är grov på grund av fordonets höga värde och då förfarandet varit ett led i en organiserad brottslighet.

Ådömd påföljd

Fängelse ett år.

Personliga förhållanden

O.T. är född 1962 och medborgare i Estland, där han är bosatt.

Utvisning

O.T. utvisades ur riket med förbud att återvända inom fem år.

Skäl: (Tingsrätten: O.T. saknar helt anknytning till Sverige. Med hänsyn till gärningens beskaffenhet och övriga omständigheter kan det antagas att han kommer att fortsätta sin brottsliga verksamhet i landet. På grund härav och då brottet är sådant att han inte bör få stanna kvar bör han utvisas ur riket.) Hovrätten finner att O.T. som tingsrätten funnit skall utvisas. Förbudet för honom att återvända till Sverige kan dock tidsbegränsas.